top of page
BARuno Logo
Your bar in a Bottle Schriftzug
!

Právo na odstoupení od smlouvy

Storno podmínky

Spotřebitelé mají čtrnáctidenní právo na odstoupení od smlouvy.

Právo na zrušení

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali první zboží.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (BARuno / Rocco Sofra, Stolzingstr. 8, 81927 München, Deutschland, Info@BAR-uno.com, tel.: +498980956626) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jasným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky zrušení

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného typu doručení, než je nejlevnější typ standardního doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pro toto vrácení použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám za toto vrácení nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení peněz můžeme zadržet, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte doklad o tom, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží, které lze obvykle zaslat zpět poštou, nesete vy. Náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze běžně vrátit poštou, neseme my. Ztrátu hodnoty zboží hradíte pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu jeho stavu, vlastností a funkčnosti.

 

 

Vzorový formulář pro zrušení

(Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a vraťte tento formulář).

- Na adresu BARuno / Rocco Sofra, Stolzingstr. 8, 81927 Mnichov, Německo, Info@BAR-uno.com.

- Já/my (*) tímto ruším/rušíme smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) na nákup následujícího
zboží (*)/poskytnutí následující služby (*).

- Objednáno dne (*)/přijato dne (*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě oznámení v papírové podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

bottom of page