top of page
BARuno Logo
Your bar in a Bottle Schriftzug

ochrana dat

Prohlášení o ochraně údajů

Osobou odpovědnou za zpracování údajů je
Rocco Sofrà
Stolzingstr. 8
Mnichov, Německo

E-mail: info@BAR-uno.com

Telefon: +498980956626

Děkujeme za váš zájem o náš internetový obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže vás podrobně informujeme o nakládání s vašimi údaji.

1. Přístupové údaje a hosting
Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste nám poskytli jakékoliv osobní údaje. Při každém přístupu na webové stránky webový server pouze automaticky ukládá tzv. soubor protokolu serveru, který obsahuje například název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas přístupu, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje přístup. Tyto přístupové údaje jsou analyzovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránek a zlepšení naší nabídky. Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů, které převažují v rámci vážení zájmů, při správné prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR. Veškeré přístupové údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k naplnění výše uvedených účelů zpracování.

Služby hostování a zobrazování webových stránek jsou částečně poskytovány našimi poskytovateli služeb v rámci zpracování naším jménem. Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, jsou všechny přístupové údaje a všechny údaje shromážděné ve formulářích poskytnutých k tomuto účelu na těchto webových stránkách zpracovávány na jejich serverech. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základů naší spolupráce s nimi, využijte prosím možnosti kontaktu popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise rozhodnutím stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů Izrael, Jižní Korea, USA.

Pro USA existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany údajů jako základ pro předávání údajů do třetí země, pokud je příslušný poskytovatel služeb certifikován. Certifikace je k dispozici.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v těchto zemích Tchaj-wan, Brazílie, Mexiko, Indie, Ukrajina, Guatemala, Filipíny.
Pro tyto země neexistuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s vámi je založena na těchto zárukách: Standardní doložky Evropské unie o ochraně údajů.

2. Zpracování údajů za účelem plnění smlouvy a navázání kontaktu.
 Navázání kontaktu
V rámci komunikace se zákazníky shromažďujeme osobní údaje pro zpracování vašich dotazů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR, pokud nám tyto údaje dobrovolně poskytnete při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje nezbytně potřebujeme ke zpracování vašeho kontaktu. Které údaje jsou shromažďovány, zjistíte z příslušných vstupních formulářů. Po úplném zpracování vašeho dotazu budou vaše údaje vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR nebo pokud si nevyhrazujeme právo použít údaje nad rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

3. Zpracování údajů za účelem zpracování odeslání
Za účelem splnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b GDPR předáváme vaše údaje poskytovateli přepravních služeb pověřenému doručením, pokud je to nezbytné pro doručení objednaného zboží.

 Předávání údajů poskytovatelům přepravních služeb za účelem oznámení o přepravě
Pokud jste nám k tomu během objednávky nebo po ní udělili výslovný souhlas, předáme vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo vybranému poskytovateli přepravních služeb v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, aby vás mohl kontaktovat před doručením za účelem oznámení o doručení nebo koordinace doručení.
Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo přímo poskytovateli přepravní služby na níže uvedenou kontaktní adresu. Po odvolání souhlasu vaše údaje poskytnuté pro tento účel vymažeme, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo pokud si nevyhrazujeme právo použít údaje nad rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co OHG
Görlitzer Straße 1
41460 Neuss
Německo

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Německo

DPD Germany GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Německo

4. ochrana údajů

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

bottom of page